rên mỗi mắt kính hàng chính hãng , hàng thật đều có tem bảo hành, tem Barcode trên gọng kính. Phân biệt mắt kính thật với hàng giả, hàng fake Việc chọn kính thật không đúng quy chuẩn và được sự tư vấn kỹ càng sẽ dẫn đến các tổn thương về mắt sau này. Đa phần các loại […]

  Đối với mặt hàng mắt kính – tròng kính thuốc, Bộ Y tế đã có những quy định tiêu chuẩn hẳn hoi, thế nhưng tình trạng hàng thật, hàng giả trà trộn vào hàng mắt kính tốt chính hãng làm cho giá bán loạn xạ, nơi bán không hóa đơn chứng từ, không phiếu […]